1990 yılında kurulan Hüsnü M. Özyeğin Vakfı eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunarak bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye adanmış özel bir vakıftır.

Vakıf, çalışmalarına akademik başarısı yüksek ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs desteği sunarak başlamıştır ve bu kapsamda bugüne kadar 13.000’den fazla burs sağlamıştır. Eğitim alanında okul ve ortaöğretim kız öğrenci yurdu, sağlık alanında rehabilitasyon merkezleri inşası, kültürel mirasın korunması amaçlı restorasyon çalışmaları ve toplam 64 bağış yatırımıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı geçmişin ve geleceğin yanında yer almaya devam etmektedir. Bugüne kadar 26 kız öğrenci yurdu, üniversite yurdu, 16 ilköğretim okulu, 8 lise ve 3 rehabilitasyon merkezi inşa edilerek bağışlanmıştır. Okullar ve yurtlardan her yıl yaklaşık 25.000 öğrenci faydalanmaktadır. Aynı zamanda Marmara depreminden sonra İstanbul’da 4 ilköğretim okulu güçlendirilmiş ve okullara 4.000 bilgisayar bağışlanmıştır. Kültürel mirasın korunması için Vakıf, Galata Mevlevihanesi’nin restorasyonunu üstlenmiştir.

 

 

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı kız yurtlarında barınan genç kızlara yönelik özel yaşam becerileri eğitim programı, burs desteği ve farklı projeler ile 4.000’e yakın genç kızımızın gelişimleri desteklemeye devam etmektedir.

Yoksullukla mücadele çalışmalarında, kırsal alanı önceliklendiren Vakıf, Bitlis ve Kilis illerinde 14 köy ve 5 mezrayı kapsayan entegre bir kırsal kalkınma programı ile 4.000 kişinin genel refahını artırmak için kapsamlı bir kırsal kalkınma programı sürdürmektedir.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı eğitim alanında yaptığı yatırımlarını 2008 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi ile taçlandırmıştır.