Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 2000-2011 yılları arasında 13 ilde 16 ilköğretim okulu ve 8 liseyi hizmete kazandırmıştır. Bir lisenin ortaokula dönüştürülmesinin ardından sayısı 17 olan ilköğretim okulu ve 7 lise ile her yıl 20.000’den fazla öğrencinin eğitime erişimleri sağlanmaktadır.

Vakıf, ayrıca, inşa edip bağışladığı okulların bakım-onarımlarına destek olmakta, bilgisayar laboratuvarlarının donatılması ve kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için çeşitli zamanlarda başlattığı kampanyalarla bu okullara bilgisayar, bilgisayar masası ve kitap bağışlarında da bulunmaktadır.

İlk ve Ortaokullarımız

Vakfımız Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan ihtiyaç analizleri ile, yeni ilköğretim okullarının yapılmasının eğitime erişimi artıracağı bölgeleri belirlemiş ve bu bölgelerde 2000-2011 yılları arasında 16 ilköğretim okulunun inşaatını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştur…

Detaylı Bilgi

Liselerimiz

Özellikle yoğun göç alan illerimizde, ortaöğrenim düzeyindeki okulların kapasitesi talebi karşılayamamaktadır. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortaklaşa yürüttüğü ihtiyaç analizleri ile lise yapımına en acil ihtiyaç duyulan bölgeler saptanarak 2004-2008 yılları arasında 8 lise…

Detaylı Bilgi

Katkı Sağlanan Eğitim Kurumları

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki Marmara Depremi ardından, İTÜ tarafından yeni bir depremde hasar görme riski altında olduğu saptanan dört okul binası İstanbul Valiliği ile yapılan protokol kapsamında depreme karşı güçlendirilmiştir.

Detaylı Bilgi