En değerli yatırım, ülke insanının
geleceğine yapılan yatırımdır
Hüsnü M. Özyeğin
Eğitime destek için ilköğretim okulları
ve liseler inşa ettik
Genç kızların eğitime kazandırılması için
yurtlar bağışladık
Gençlik programlarımız ile gençlerin hayata
daha iyi hazırlanmalarına destek oluyoruz
Kırsalda Umut Var programımız ile sürdürülebilir
bir kırsal kalkınma modeli geliştirdik

En değerli yatırım,
ülke insanının geleceğine
yapılan yatırımdır
Hüsnü M. Özyeğin
Eğitime destek için ilköğretim
okulları ve liseler inşa ettik
Genç kızların eğitime
kazandırılması için
yurtlar bağışladık
Gençlik programlarımız ile
gençlerin hayata daha iyi
hazırlanmalarına destek
oluyoruz
Kırsalda Umut Var programımız
ile sürdürülebilir bir kırsal
kalkınma modeli geliştirdik.

Hakkımızda

Hüsnü M. Özyeğin

Hüsnü M. Özyeğin girişimci, işadamı ve hayırseverdir. Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı ve Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı’dır.

Detaylı Bilgi

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

1990 yılında kurulan Hüsnü M. Özyeğin Vakfı eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine…

Detaylı Bilgi

Kurumsal Yapı

Mütevelli Heyeti bir başkan ve altı üyeden; Yönetim Kurulu ise bir başkan, bir başkan vekili ve üç üyeden oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi

Ne Yapıyoruz

Kalıcı Eserler

İhtiyaç duyulan bölgelerde, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla okullar, kız öğrenci yurtları, rehabilitasyon merkezleri inşa edilip bağışlanmış ve kültürel mirasın korunması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Detaylı Bilgi

Burslar

Vakıf bugüne kadar 13.000’in üzerinde burs sağlayarak, 3.000’in üzerinde üniversite öğrencisinin eğitimine destek olmuştur.

Detaylı Bilgi

Programlar

Vakıf Gençlik Destek Programları ve Kırsal Kalkınma Programı ile ülke insanının kazanımlarını artırmaya devam etmektedir.

Detaylı Bilgi

Özyeğin Üniversitesi